Firemná politika

Profesionálny partner obsahujúci tematické okruhy manažérstva kvality

Quality Austria predstavuje nezávislú, medzinárodne etablovanú, rakúsku organizáciu ku všetkým otázkam týkajúcich sa tematiky manažérstva kvality, kvality výrobkov, integrovaných systémov riadenia, modelov excelentnosti a dalších.

Od konkurencie sa odlišujeme kvalitou a výkonmi obsiahnutými v rozsiahlom portfóliu našich služieb.

Služby prizpôsobujeme požiadavkam trhu v danom regióne, resp. odvetví. Profesionálne poskytovanie služieb a dôveryhodnosť majú najvyššiu prioritu.

Partnerská platforma pre zákazníkov

Quality Austria pôsobí pre významné medzinárodné organizácie resp. ich siete ako partner. Týka sa to všetkých oblastí služieb spoločnosti. V celosvetovo pôsobiacich sieťach prebieha spolupráca, výmena skúseností a vytvárania štandardov. Pre zákazníkov je tak zaručené aktuálne a progresívne poskytovanie služieb a informácií, vrátane ich celosvetového uznania. Dlhodobé vzťahy s partnerskými organizáciami považujeme za zásadný faktor úspechu.

Osobnosti so skúsenosťami a znalosťami sú zárukou kvality a pridanej hodnoty

Quality Austria získava pre poskytovanie služieb vo všetkých oboroch činnosti skúsené, kompetentné a zákaznicky orientované osobnosti, ktoré pracujú veľmi angažovane a prispievajú k ďalšiemu rozvoju existujúcich odborných znalostí. V rámci Quality Austria prebieha systematické vzdelávanie a výmena skúseností s cieľom neustalého rozvoja služieb.

Ďalší rozvoj s pohľadom do budúcnosti

Spoločnosť Quality Austria disponuje v rámci svojej siete rozsiahlými znalosťami a metodikou takmer zo všetkých odvetví hospodárstva. Na základe tejto skutočnosti ovplyvňuje trendy, interpretuje novinky a v príslušných grémiách i na medzinárodnej úrovni spoluvytvára budúceh požiadavky. Vedome prijíma s tým spojenú spoločenskú a ekonomickú zodpovednosť.

Nezávislosť a stabilita

Spoločnosť Quality Austria je ekonomicky a politicky nezávislá organizácia.