Zákaznické výhody

Quality Austria je

  • certifikačná organizácia pre všetky obory a odvetvia
  • odborník na stredné a veľké i malé organizácie
  • nezávislá na iných službách
  • partnerom kvalifikovaných subjektov z oblasti poradenstva a vzdelávania
  • medzinárodná certifikačná spoločnosť s celosvetovým uznaním
  • člen medzinárodných a národných zoskúpení a organizácií
  • nositeľom pridanej hodnoty svojim zákazníkom

Metódy realizácie auditov spoločnosti Quality Austria nás odlišujú od ostatných spoločností na trhu a sú zamerané na aktivnej komunikácií so zákazníkom.

Audítori spoločnosti Quality Austria majú rozsiahlé praktické skúsenosti. Zákazníkom zaručujú znalosti odvětvian a odbornú kvalifikáciu. Vo všetkých regiónoch sú rozvíjaní lokálni audítori znalí miestnych zákonov a predpisov.