Automobilový a letecký priemysel

»Detail

Motivácia a úžitok

ISO/TS 16949:2009 predstavuje celosvetovo uznávaný štandard v automobilovom priemysle, ktorý podstatne prispel k zjednoteniu požiadaviek na systémy  riadenia v automobilovom odvetví. Predtým bolo často nutné transformovať niekoľkonásobné certifikácie, pretože v rôzných európskych krajinách a v Amerike platili rozdielné štandardy, ako napr. QS 9000 v USA, VDA 6.1 v Nemecku, EAQF vo Francúzsku a AVSQ v Taliansku, pričom sa tieto navzájom neuznavali. Dnes normu ISO/TS 16949:2009 uznávajú všetci výrobcovia automobilov na celom svete a čiastočne ju dokonca predpisujú k certifikácii povinne (Tier 1 supplier). 

Dnes firma prostredníctvom certifikácie podľa ISO/TS 16949:2009 automaticky spĺňa i požiadavky podľa normy ISO 9001:2008, rovnako ako základné očakávania mnohých výrobcov automobilov a celého subdodávateľského priemyslu.
 
Certifikáciu podľa  ISO/TS 16949:2009 môžu vykonávať výhradne certifikačné spoločnosti uznávané a akreditované skupinou IATF (International Automotive Task Forces) a špeciálne kvalifikovaní audítori.
 
ISO/TS 16949:2009 je v súčasnosti harmonizovaný štandard, ktorý obsahuje požiadavky nejdôležitejších svetových výrobov automobilov na systémy manažérstva kvality. Ide o to strategicky naďalej rozvíjať manažérstvo kvality na báze ISO 9001:2008 s tým, že sa do systému riadenia a organizácie integrujú dodatočné požiadavky automobilového priemyslu. Ako predpoklad k prijatiu medzi dodávateľov automobilového priemyslu dnes mnohí výrobcovia automobilov povinne požadujú certifikáciu podľa ISO/TS 16949:2009. Táto požiadavka obsahuje tiež doklad o tom, že všetci dodávatelia zapojení v dodávateľskom reťazci sú certifikováni minimálne podľa ISO 9001:2008 a že vo svojich procesech postupujú v zhode s normou ISO/TS 16949:2009.

ISO/TS 16494:2009

Motivácia a úžitok

»Detail

Motivace a užitek

Už v roku 1991 vypracoval pracovný tím VDA/DGQ, odbornej skupiny Kontrola kvality v automobilovom  priemysle, na základe normy DIN EN ISO 9004 špecifický katalóg otázok a uviedol ho do platnosti. V roku 1995 došlo na tomto základe k prepracovaniu a už v roku 1996 bol nanovo definovaný nový nemecký Kvalitatívny štandard v automobilovom priemysle /rad dokumentov 6, ku ktorému spoločnost Quality Austria (vtedy ako ÖQS) podstatnou mierou prispela. V decembri 1996 ÖQS uskutočnila prvú certifikáciu podľa nového štandardu VDA 6.1 na svete. 10 rokov po zavedení je potrebné konštatovať, že snahy nemeckého automobilového priemyslu tým podstatne prispeli k realizácii celosvetovej harmonizácii (vznik ISO/TS 16949 v októbri 1999).

 
Dokument VDA 6.1 je zásadne nemecký automobilový štandard, ktorý ako rovnocenný s národnými štandardmi uznává EAQF vo Francúzsku alebo AVSQ v Taliansku. Koncern VW dnes napríklad požaduje stále ešte certifikáciu podľa VDA 6.1 od všetkých svojich priamých dodávateľov. VW ale uznává ako rovnocenný štandard ISO/TS 16949:2009. Certifikácia podľa VDA 6.1 vždy predstavuje dopĺnok na základe certifikácie podľa ISO 9001:2008. Aj keď je štandard užívateľsky veľmi príjemný a spojený s vysokou výpovednou hodnotou ohľadne úrovne manažerstva kvality (merací postup), je certifikácia podľa VDA 6.1 v rámci priamých dodávok výrobcom uznávaná už iba v tuzemsku resp. ze strany VW. VDA 6.1 sa ale stále výborne hodí pre 2. a 3. úroveň subdodavateľov, a pretože se jedná o merací postup, umožňuje, na rozdiel od ISO/TS 16949:2009 veľmi dobrú výpoveď o výkonoch podniku. 

VDA 6.1

Motivácia a úžitok

Certifikácia systému, verifikácia a validácia

ISO / TS 16949 (automobilový priemysel)
VDA 6, část 1 (Asociacia nemeckých Autmobilindustrie)
VDA 6, část 2 (Asociacia nemeckých Autmobilindustrie)
VDA 6, část 4 (Asociacia nemeckých Autmobilindustrie)
KBA (špeciálna funkcia v zákone o  cestnej prevádzke)

 

Školenie a personálna certifikácia

Kurzy

Školenie interný / externý audítor procesov pre utomobilový priemysel VDA 6.3 PVDF
Skúška Interný/externý audítor procesov v automobilovom priemysle podľa VDA 6.3 PVDAP (volitelne)

Pripravované akreditované vzdelávanie pre oblasť automotive

Nástroje v automobilovom priemysle - Analýza možnosti vzniku a dôsledkov vád (FMEA)
Interný audítor v automobilovom priemysle ISO/TS 16949:2009, VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4
Nástroje v automobilovom priemysle - Analýza meracích systémov  (MSA)
Riadenie projektov v automobilovom priemysle (PPAP, APQP)
Štatistické metódy a nástroje v automobilovom priemysle

Pripravované semináre pre oblasť automotive

Plánovanie experimentu ( DOE)
Riešenie problémov (G8D)
FMEA Moderovanie

Prihláška na kurz Audítor podľa VDA 6.3 tu