Bezpečnosť práce

»Detail

Zdravie a bezpečnosť

Situácie v oblasti ochrany práce a BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia) sú ovplyvňované mnohými faktormi, napr. šírením nových technologií. Nové technologie vytvárajú nové spôsoby práce a menia typy ponúkaných pracovných miest. Vekový profil zárobkovo činných osôb sa mení. V dôsledku globalizácie, so zdravím súvisiace riziká a ohrozenia, ktoré bývali vzdialené, sa môžu šíriť po celom svete behom krátkej doby. Pokiaľ chceme chrániť zdravie našich zamestnancov a udržať ekonomickú silu a konkurencieschopnosť, budeme musieť aktívne čeliť týmto výzvam. Systémy manažérstva bezpečnosti podporujú preventívne opatrenia a pomáhajú nám zvládať problémy, ktoré sa týkajú bezpečnosti.

Zdravie a bezpečnosť

Situácie v oblasti ochrany práce a BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia) sú ovplyvňované mnohými faktormi
 

»Detail

Realizácia a použitie ochrany zamestnancov a manažérstvo systému BOZP pomôžu ku kontrole a riadeniu práce, ochrane zdravia a bezpečnosti súvisiacou s rizikami. Vďaka ochrane práce a fungujúcemu systému BOZP, môže byť čas neprítomnosti z dôvodu nemocí, alebo dokonca pracovných úrazov podstatne znížený. 

Značný spoločensky význam k tomu relevantných tém, ako je sociálna zodpovednosť a udržateľnosť, sa významne odráža práve v tomto systéme riadenia. Vytvorí sa prijateľnosť medzi zákazníkmi a partnérmi, ako aj medzi zamestnancami. Preto môže významne prisieť ku stabilite spoločnosti. 

Certifikát vydaný Quality Austria pomáha dokázať, že interné obchodné procesy boli preskúmané a splňajú príslušné normy ochrany práce.

Zdravie a bezpečnosť

Realizácia a použitie ochrany zamestnancov a manažérstvo systému BOZP pomôžu ku kontrole a riadeniu práce

Certifikácia systému, verifikácia a validácia

OHSAS 18001 (ochrana zdravia a systémy hodnotenia bezpečnosti)
SCC (Bezpečnostný certifikát dodavateľa)
SCP (Osvedčenie o bezpečnosti pre personálny leasing)
SQAS (Bezpečnosť a kvalita. Systém hodnotenia)
BS 8800 (British Standard)
AUVA-SGM (Bezpečnosť a ochrana zdravia. Systém riadenia rakúskych sociálnych poisťovní na rizikové povolania)
HSE (zdravie, bezpečnosť a životné prostredie)

 

Školenie a personálna certifikácia

Kurzy

SCC (Safety Certificate Contractors)
Špecialista manažérstva rizík
Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci