Integrované systémy riadenia

motivácia a úžitok

Systematické a transparentné riadenie je v súčasnej dobe základným predpokladom každej organizácie, ktorá sa usiluje o konkurencieschopnosť a úspešnosť na trhu jednak regionálnom, ale predovšetkým na medzinárodnom. Dodávať kvalitné produkty je už samozrejmosťou a zákazníci, pod tlakom sprísňujúcej sa legislatívy tuzemskej i EÚ a spoločenského okolia, požadujú od dodávateľov preukázne plnenie právnych požiadavek v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov, rešpektovanie pravidiel společenskej zodpovednosti vo svojom chováni, apod.

Certifikácia systému, verifikácia a validácia

Integrované audity

Obsah tejto stránky je k dispozícií iba v anglickej verzií, po kliknutí na odkaz budete presmerovaní na www.qualityaustria.com. Na preklade stránky pracujeme.  Prejdite na Integrated Managment Systems