Manažérstvo kvality

»Detail

ISO 9001

ISO 9001 umožňuje organizáciám všetkých typov a veľkostí po celom svete dodávať kvalitné výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky podľa medzinárodnej normy. Dokumentované systémy manažérstva kvality tiež slúžia k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov a ku zlepšovaniu vnútorných procesov. Po celom svete už viac ako 1.110.000 organizácií čelí výzvam tejto medzinárodnej normy.

ISO 9001

ISO 9001 umožňuje organizáciám všetkých typov a veľkostí po celom svete dodávať kvalitné výrobky a služby 
 

»Detail

Výhody pro zákazníka

Existuje mnoho dôvodov a argumentov hovoriacich v prospech zavedenia manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a ďalšich priemyselných noriem: 

 • Silnejšia orientácia na zákazníka a preukázateľne zvyšenie spokojnosti zákazníkov
 • Masívne zníženie počtu reklamácií
 • Zvyšenie efektívnosti riadenia cez procesne orientovaný prístup
 • Významné zníženie prevádzkových nákladov a strát
 • Podpora organizačného rozvoja a internej komunikácie
 • Motivácia zamestnancov
 • Významný impuls zmyslu pre zodpovednosť zamestnancov
 • Významná optimalizácia postupov posudzovania
 • Značné zdroje úspor
 • Preukázatelne zvyšenie hodnoty spoločnosti
 • Významný príspevok zabezpečenia poskytovaného know-how
 • Úspešná certifikácia vedie v mnohých priemyselných odvetviach k zoznamu ako dodávateľ
 • Nadácia pre rozvoj znalostného manažérstva

 

Výhody pre zákazníka

Existuje mnoho dôvodov a argumentov hovoriacich v prospech zavedenia manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a ďalšich priemyselných noriem:

Certifikácia systému, verifikácia a validácia

ISO 9001
ISO 14644ff (čisté priestory)
AQAP 2110 (Allied Quality Assurance Publication)
ISO 10001 (Spokojnosť zákazníka - Smernice pre pravidlá chovania sa organizácií)
ISO 10002 (Smernice spokojnosti zákazníkov pre prácu s manipulaciou sťažnosti zákazníkov)
ISO 10006 (Smernice pre manažérstvo kvality projektov)
ISO 10015 (Pokyny pro školenia)
Najvhodnejšie pre ľudí (top zamestnavateľov) v cestovnom ruchu

 

Školenie a personálna certifikácia

Kurzy

Manažérstvo kvality