Špecifické štandardy

»Detail

Zahŕňa požiadavky normy ISO 9001:2008. Norma ISO 29001:2010 tiež obsahuje podrobné odvetvové požiadavky na design, vývoj, výrobu, montáž a servis výrobkov. Užívateľom by mali pomôcť požiadavky normy ISO 9001:2008 zvýraznené v boxoch, následujú konkrétne pokyny a doplňujúce  požiadavky (45 požiadaviek naviac k ISO 9001:2008) pre ich napĺňanie v rámci odvetvia.

Hoci niektoré dodatečné požiadavky nie sú vnímané ako špecifické pre toto odvetvie, sú z pohľadu normy ISO/TS 29001 potrebné, aby byla zabezpečená jasnosť požiadaviek a mohli by byť tiež predmetom auditu.

Očakáva sa, že ISO/TS 29001 povedie ku "zvyšeniu medzinárodného odvetvového prijatia osvědčených požiadaviek na systém kvality pre globálny ropný a plynárenský priemysel."

ISO/TS 29001

Systém manažérstva kvality pre ropný a plynárenský priemysel

 

»Detail

Pre organizácie zaujímajúce sa o implementaciu ISO noriem systémov manažérstva kvality predstavujú uvedené požiadavky podstatné body, ktoré u trvale poskytovaných produktov vedú k splneniu zákonných požiadaviek a napĺňajú požiadavky zákazníkov v súvislosti s neustalým zlepšovaním. Zákazníci môžu prejaviť záujem, aby sa certifikácia podľa ISO/TS 29001 stala kľúčovým bodom kvalifikácie dodávaných produktov. 

"Vierohodnou" treťou osobou vydaný certifikát kvality umožní organizácií uspokojiť tieto potreby zákazníkov, aj keď najvýznamnějšie ropné spoločnosti sa nezriekajú priamého vykonávania auditov dodavateľov druhou stranou.

Implementácia ISO noriem

Pre organizácie zaujímajúce sa o implementaciu ISO noriem systémov manažérstva kvality predstavujú uvedené požiadavky podstatné body

Certifikácia systému, verifikácia a validácia

Medical devices and pharmaceutical products: ISO 13485
Telecommunication: TL 9000
Medical devices and pharmaceutical products: GDP and GMP
Quality for the oil and gas industry: ISO 29001 (Petroleum, petrochemical and natural gas)
Welding manufacturing companies: ISO 3834/1-5
Service Sector: ÖN-EN 15038 (Service Requirements for Translation Services)
New Science and Education: ISO 29990 Teaching Services

Obsah tejto stránky je k dispozícií iba  v anglickej verzií, po kliknutí na odkaz budete presmerovaní na www.qualityaustria.com. Na preklade stránky pracujeme. Prejdite na Customized Products for Special Industries