Společenská zodpovednosť

»Detail

Společensky zodpovedné a sociálne zodpovedné riadenie spoločnosti vyžaduje systematický prístup k otázkam diskriminácie, odmeňovania, detskej práce a ďalších, nie len vo výrobe, ale i v iných segmentoch hospodárstva. 

Zákazníci a spotrebitelia chcú mať záruku, že produkty, ktoré nakupují, vznikají v prijateľnom pracovnom prostredí. Pri dosahovaní úspechu na medzinárodných trhoch sa u veľkých nadnárodných spoločnostiach prosadzuje nová strategie postavená na udržateľnom rozvoji ľudských zdrojov.
Spoločnosti tiež zvažujú mieru rizika, pokiaľ by dodávatelia nespĺňali základné požiadavky týkajúce sa pracovných podmienok zamestnancov, protože v takomto prípade by sa ich meno stalo veľmi rýchlo terčom verejnej kritiky ohrožujúcej jej postavenie na trhu.

SA 8000 je komplexná medzinárodne uznaná norma pro auditovanie a certifikáciu týchto požiadaviek. Tie sú založené na dohodách a deklaráciách nezávislých organizácií a združení pôsobiacích celosvetovo ako sú OSN a ILO (Medzinárodná organizácia práce).

Podstatou týchto noriem je presvedčenie, že v podstate všetky pracovné podmienky môžu byť uvedené  do súladu so všeobecne uznávanými a prijatými ľudskými právami a vedenie organizácie za toto musí niesť zodpovednosť. To potvrzuje i certifikácia podľa SA 8000, teda dodržiavanie minimálnych sociálnych noriem v mieste výroby.

Certifikácia systému sociálnej zodpovednosti podľa SA 8000

Společensky zodpovedné a sociálne zodpovedné riadenie spoločnosti vyžaduje systematický prístup k otázkam diskriminácie, odmeňovania, detskej práce a ďalších, nie len vo výrobe, ale i v iných segmentoch hospodárstva.

Audit, certifikácia systému, verifikácia a validácia

SA 8000
ISO 26000 (Corporate Social Responsibility)
Label - Social Integration Enterprise
Audit Work and Family
Audit Family Friendly Community
Validation of Sustainability Reports