Spoločnosť

Quality Austria, mezinárodní vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost, vznikla seskupením čtyř samostatných organizací působících na evropském trhu po několik desetiletí.

Jsou to ÖQS - certifikační a hodnotící autorita systémů řízení, ÖVQ - vzdělávací organizace a certifikace osob, ÖQA - společnost pro hodnocení produktů a služeb AFQM - člen zabývající se evropským modelem pro řízení kvality.

Aktivity společnosti prostupují všemi oblastmi hospodářství, napříč spektrem soukromého podnikání, státní správy a samosprávy. 
V celosvětovém rozsahu je Quality Austria garantem odbornosti a zárukou uznání.

Společnost Quality Austria spolupracuje s více než 100 partnerskými organizacemi v téměř 50 zemích světa. Prostřednictvím regionálních managerů, vlastních kanceláří a exkluzivních partnerů je zastoupena v Evropě, Africe, Asii a Jižní Americe.

Quality Austria realizuje služby v oblastech integrovaných systémů řízení, systémů kvality, environmentálních systémů řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízení rizik, řízení energií, společenské odpovědnosti a mnoha dalších mezinárodních a národních standardů. Důraz v našich činnostech klademe na integraci požadavků jednotlivých norem, zákonných požadavků a předpisů.

Spektrum služeb společnosti Quality Austria zaručuje zákazníkům dlouhodobou optimalizaci a další rozvoj procesů a struktur, která vede k výrazné úspoře času a nákladů. Quality Austria zajišťuje rozvoj a dává předpoklady pro novou tvorbu hodnot, zlepšení pozice na trhu a trvale udržitelný rozvoj.