Životné prostredie

»Detail

Európska únia (EÚ) sa zaväzuje k posilneniu prosperity, ktorá nesmie spoliehať na využívanie prírodných zdrojov a poškodzovanie životného prostredia.

Na základe tohoto záväzku, bola vyvinutá politika životného prostredia EÚ. Obchod a priemysel sú vyzývaní, aby prispeli k realizácii environmentálnych cieľov  pomocou systémov manažérstva životného prostredia a prostredníctvom špeciálnych programov. 

 

 

 

 

programy.

Európska únia (EÚ)

Európska únia sa zaväzuje k posilneniu prosperity, ktorá nesmie spoliehať na využívanie prírodných zdrojov a poškodzovanie životného prostredia.

»Detail

Systémy environmentálneho manažérstva by mali prispieť ku zvyšeniu kontinuálneho vývoja ochrany životného prostredia tým, že zabezpečia:

  • systematické, objektívne a pravidelné posudzovatnie vplyvu na životné prostredie;
  • informácie a otvorený dialóg s verejnosťou;
  • záväzok k zachovaniu všetkých environmentálnych predpisov (súlad s právnymi predpismi)

Environmentálne manažérstvo

Systémy environmentálneho manažérstva by mali prispieť ku zvyšeniu kontinuálneho vývoja ochrany životného prostredia tým, že zabezpečia:

Certifikácia systému, verifikácia a validácia

ISO 14001
EN 16001
ISO 50001
EMAS

 

Školenie a personálna certifikácia

Pripravované akreditované vzdelávanie pre oblasť automotive

Série kurzov Environmentálne manažérstvo
Školenie štatistické techniky pre manažérov environmentu a bezpečnosti

Pripravované semináre pre oblasť  životného prostredia

Environmentálne manažérstvo